Nasze ostatnie realizacje

Poniżej przedstawiamy spis prac i usług, zrealizowanych przez fachowców naszej firmy przez ostatnie lata. Są to najczęściej opinie i nadzory geotechniczne, warunki posadowienia, dokumentacje geologiczno-inżynierskie i wiele innych. Nasi wykwalifikowani i doświadczeni fachowcy dojeżdżają do wielu miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, w tym chociażby do Płońska, Serocka, Otwocka, Janówka Drugiego, Puszczykowa, Baboszewa, Winnicy, Przasysza, Glinojecka, Ostrołęki, Makowa Mazowieckiego, Marek, Chodzieży, Wołomina, Piły, no i oczywiście Warszawy.

Geotechniczne warunki posadowienia

Rok 2017

 • Muzeum – Dom Rodziny Pileckich pry ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej, 2017
 • projektowana budowa kościoła i plebanii zlokalizowana na działce o nr ew. 304 w Płońsku, woj. mazowieckie, 2017

Więcej

Rok 2016

 • projektowana budowa przyłączy wod.- kan. do placu budowy przy ulicy Inspektowej w Warszawie, 2016
 • koncepcja wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budowa drogi publicznej w Otwocku małym przy ulicy Częstochowskiej, woj. mazowieckie, 2016

Więcej

Rok 2015

 • rozpoznanie warunków geotechnicznych na potrzeby projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Janówku Drugim, gm. Jabłonna, woj. mazowieckie, 2015
 • modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej, 2015

Więcej


Opinie geotechniczne

Rok 2017

 • obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka od ulicy szpitalnej do węzła “Bielska” – etap I a (od ulicy Długiej do ulicy Bielskiej), woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana budowa hali z przeznaczeniem na tymczasową kaplicę kościelną na działce o nr ew. 250/2 w Płońsku, woj. mazowieckie, 2017

Więcej

Rok 2016

 • przebudowa magistralnej sieci wodociągowej oraz przyłączy wod. – kan. do pawilonu sprzedaży pieczywa przy ulicy Odyńca w Warszawie, 2016
 • ocena warunków gruntowo-wodnych w podłożu domu jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ew. 239/2 przy ulicy Nadwarciańskiej w Puszczykowie, woj. wielkopolskie, 2016

Więcej

Rok 2015

 • projektowana budowa domu jednorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy dobrodzieja na działce o nr ew. 75/12 w Warszawie, 2015

Więcej


Nadzory geotechniczne

Rok 2017

 • badania zagęszczenia zasypek pod projektowany zbiornik retencyjny na stacji uzdatniania wody w miejscowości Baboszewo, woj. mazowieckie, 2017
 • przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie, 2017

Więcej

Rok 2016

 • budowa zbiornika na terenie Zakładu Mleczarskiego w Winnicy, woj. mazowieckie, 2016

Rok 2015

 • budowa hali magazynowej i budynku portierni wraz z drogami wewnątrz zakładowymi i parkingiem samochodów osobowych, Mława, woj. mazowieckie, 2015

Dokumentacja projektowa

 • opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 2118 w Szelków – Maków Mazowiecki w km 3+200 ÷ 3+402 przy rzece Orzyc – wariant II

Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

 • rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowane dwa budynki usługowe w miejscowości Marki, al. Piłsudskiego 200 dz. ew. 1/33 oraz 1/34, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowany budynek wielorodzinny zlokalizowany na działce o nr ew. 292/6 i 292/7 przy ulicy Małgorzackiej w Ciechanowie, woj. mazowieckie, 2016

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju