Badania gruntu dla domów jednorodzinnych


To jedna z najważniejszych, życiowych inwestycji związana z poczuciem bezpieczeństwa i energią jaka ma wspierać więzi rodzinne, sprzyjające zdrowiu nas samych i bliskich.

Budowa domu to kapitał Twojego życia. Prewencja – zapobieganie ryzyku, jest najważniejszym elementem działania na etapie rozpoczynania wielotysięcznej inwestycji.

Inwestując w badania geotechniczne zaoszczędzamy tysiące PLN, już na samym etapie fundamentowania.

Przeciętna wartość takiej inwestycji to około 600 tysięcy złotych. Koszt badań gruntu pod fundamenty domu kształtuje się w granicach 1000-2000 PLN. To niewielki ułamek ( ca 0,3 % ) kosztów całkowitych.

 

Przy profesjonalnej ekspertyzie podłoża, to staje się nie kosztem a najważniejszą inwestycją w poczucie bezpieczeństwa i eliminowanie ryzyka związanego z późniejszymi wydatkami remontowymi.

Dostosowanie projektu do warunków gruntowo – wodnych, eliminuje ryzyko katastrof budowlanych i pozwala na czerpanie radości z życiowej inwestycji nas samych i przyszłych pokoleń.

Profesjonalne zaprojektowanie posadowienia, w czym się specjalizujemy, przeciwdziała m.in. pęknięciom ścian, posadzek, dylatacji podłóg, podtopień piwnicy, uszkodzeń chodników etc. Zapobiega to dodatkowym kosztom związanymi remontami domu na długie lata.

Nie ryzykuj i uniknij niepotrzebnych problemów i kosztów!!!Podsiąkanie wód gruntowych w piwnicyPrzykład spękań wywołanych nierównomiernym osiadaniem gruntuPrzykład spękań wywołanych nierównomiernym osiadaniem gruntuEfekt niewłaściwego zabezpieczenia fundamentów przed podsiąkaniem wód grumtowych

A ty – na jakim gruncie budujesz dom – inwestycję życia?

Czy wyeliminoweś ryzyka generujące dodatkowe koszty w przyszłości?

Jesteśmy po to by ci pomóc!

CGG

Wykonaj badania gruntów jeszcze przed kupnem działki !!!

Badania pod Twój dom to przedsięwzięcie na które składa się kilka etapów:

  1. Etap I – przygotowania

Przed wyjazdem w teren na podstawie naszych danych archiwalnych (mapy, archiwalne dokumentacje, ekspertyzy) – gromadzimy przydatne informacje o terenie przeznaczonym pod inwestycje.

Określamy charakterystykę obszaru pod kątem geologicznym. Dzięki precyzyjnej analizie danych archiwalnych podczas badań terenowych jesteśmy w stanie rozpoznać i opisać różnorodne struktury geologiczne.

Przygotowujemy mapy lub urządzenia GPS niezbędne do zlokalizowania punktów badawczych w terenie. We współpracy z konstruktorem lub projektantem modyfikujemy zakres badań celem spełnienia wszystkich wymogów.

  1. Etap II – roboty terenowe

Rozpoczynamy je od precyzyjnych domiarów pozwalających na wyznaczenie punktów badawczych. Następnie wykonujemy zaplanowane roboty, takie jak wiercenia, sondowania, odkrywki, pomiary poziomu wody, pobieranie prób do analiz laboratoryjnych itp. Zespołem badawczym przewodzi wykwalifikowana kadra posiadająca uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót geologicznych.

  1. Etap III – Laboratorium

Pobrane próbeki gruntu trafiają do wstępnej analizy, na podstawie której wytypowane zostają próby do badań specjalistycznych. W poszczególnych testach określane są cechy fizyko-mechaniczne gruntów. Komplet wyników trafia do pracowni. Ostatecznie wyniki trafiają do pracowni.

  1. Etap IV – Dokumentowanie

Komplet materiałów terenowych (profile wiertnicze, tabele z pomiarami głębokości wody, mapy) trafia do wykwalifikowanego geologa, który zajmuje się analizą wszystkich zebranych danych. W zależności od potrzeb sporządza opinię geotechniczną lub dokumentację badań podłoża gruntowego, które charakteryzują warunki gruntowo-wodne. Opracowania zawierają wytyczne dla projektantów, na podstawie których można właściwie zaprojektować fundamenty planowanych inwestycji. W przypadku realizacji budowy domu jednorodzinnego opinia geotechniczna stanowi konieczną dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę.

Z przekonaniem, że wystarczająco zobrazowaliśmy potrzebę przeprowadzenia badań zapraszamy do współpracy.