Badania geologiczne gruntu – Płock

Planujesz budowę domu na terenie Płocka lub okolic? Potrzebujesz kompleksowych badań geologicznych dla projektowanej inwestycji budowlanej? Centrum Geologii i Geotechniki wykonuje pełen zakres badań gruntu wraz z opracowaniem szczegółowej dokumentacji geotechnicznej. Sprawdź naszą ofertę, adresowaną do klientów indywidualnych, firm i samorządów.

W niektórych przypadkach wykonanie badań geologicznych przed rozpoczęciem realizacji inwestycji budowlanej jest obowiązkiem inwersora. My zachęcamy do wykonywania badania gruntu w każdym przypadku – najlepiej jeszcze przed zakupem działki. Pozwoli to precyzyjnie ocenić strukturę gleby, jej zagęszczenie, poziom wód podziemnych oraz ustalić warunki geotechniczne posadowienia budynku, celem dostosowania do nich założeń projektu.

Badania geologiczne Płock

Wśród licznych zalet badań geologicznych warto wymienić również ich niski koszt w stosunku do ceny ewentualnych prac naprawczych, związanych ze wzmocnieniem czy naprawą fundamentów. Określenie warunków posadowienia budynku, poparte sporządzoną dokumentacją, pozwala również zapewnić odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, minimalizując ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej, ale także drobnych uszkodzeń murów i fundamentów.

Podsumowując, badania geologiczne gruntu to:

  • możliwość dostosowania technologii budowy do warunków geotechnicznych,
  • gwarancja bezpiecznej eksploatacji budynku,
  • minimalizacja ewentualnych uszkodzeń i pęknięć murów,
  • obniżenie kosztów budowy i ochrona przed dodatkowymi wydatkami (np. podmakanie i zalewanie piwnic)

Chcesz zlecić badania gruntu pod budowę domu? Zaufaj profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem! CGG oferuje pełen zakres badań geologicznych, w tym odwierty i badania laboratoryjne. Skontaktuj się z nami i miej pewność, że Twój dom budowany jest na odpowiednich fundamentach.

Wybrane zdjęcia realizacji w Płocku i okolicach:

badanie geologiczne - Płock
badanie geologiczne gruntu w Płocku

Odwiedź nas w biurze: Zbożowa 7/9, 09-410 Płock