Badanie zanieczyszczenia gruntu


Chcąc określić, czy na danym obszarze występują substancje niepożądane, przeprowadza się badanie zanieczyszczenia gruntu. Wykonuje się je głównie w celu określenia wpływu obiektów oraz instalacji na środowisko. Są także niezbędne przed przystąpieniem do realizowania inwestycji budowlanych, podczas rekultywacji gruntów, a także przed przeznaczeniem obszaru do budowy nasypów.

Na czym polegają?

Proces ich przeprowadzania reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z 5 września 2016 roku. Zgodnie z nim badanie zanieczyszczenia gruntu dzieli się na pięć etapów. Pierwszym z nich jest identyfikacja potencjalnych działań, które mogą powodować obecność szkodliwych substancji na danym obszarze.

Następnie tworzona jest lista niepożądanych substancji, które mogą znajdować się w glebie.

Trzeci etap polega na zebraniu oraz poddaniu analizie źródeł danych, które mogą okazać się pomocne podczas oceny zagrożenia.

Kiedy analiza zostanie przeprowadzona, następuje zbieranie danych, które będą wykorzystywane podczas badań wstępnych. Na tym etapie zbierane są próbki, a następnie przeprowadzane są na nich testy.

Ostatni etap jest wykonywany jeśli wstępne testy wykazały obecność substancji szkodliwych w gruncie. W takim przypadku przeprowadzane są szczegółowe testy mające stwierdzić, w jakich ilościach dane substancje występują w glebie. Powstaje także dokumentacja oraz mapa przedstawiająca zasięg potwierdzonego występowania zanieczyszczenia. Na tej podstawie określany jest także stopień zanieczyszczenia, ustalane jest, czy istnieje potrzeba rekultywacji i ile wyniesie jej szacowany koszt.

Zakres badań

Najczęściej określany jest się stopień agresywności gruntu w stosunku do konstrukcji betonowych, sprawdzana jest ilość olei mineralnych, metali ciężkich oraz benzyn na danym terenie. Sprawdzona może być także obecność innych substancji znajdujących się w gruncie.

Korzyści płynące z badania zanieczyszczenia gruntu

Przeprowadzenie testów pozwala pozyskać wiedzę odnośnie warunków, które panują na danym obszarze. Dzięki badaniom można sprawdzić, czy dana działka jest zanieczyszczona chemiczne. W ten sposób można ustrzec się przed nieopłacalną inwestycją. Pozwalają one także określić wpływ danego obiektu na najbliższe środowisko.