Badania geologiczne i hydrogeologiczne


GEOLOGIA

Jest dziedziną naukową zajmującą się badaniami ziemi w kontekście jej budowy, historii i procesów kształtujących jej wnętrze i powierzchnię. Jednym z działów tej dziedziny wiedzy jest geologia inżynierska, która stanowi dziedzinę tożsamą z geotechniką. Rozbieżności pomiędzy nimi, istotne w aspekcie przyszłych inwestycji stanowią jedynie regulacje prawne.

Badania geologiczne gruntu czy działki objęte są przez prawo budowlane, natomiast wszystkie opracowania tego typu regulowane są przez ustawę Prawo Geologiczne. Wymaga ono, aby dokumentacje opracowywane były przez specjalistów, posiadających odpowiednie uprawnienia. W celu sprostania wymaganiom rynku dysponujemy uprawnieniami kilku kategorii geologicznych, z którymi można zapoznać się tutaj.

W przypadku niektórych inwestycji zachodzi konieczności opracowania dokumentacji geotechnicznych. Jeśli chcesz w prosty sposób dowiedzieć się jakie dokumenty będą niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę zapraszamy do zapoznania się z tabelą. Oprócz dokumentacji wykonujemy także opinie oraz projekty.

W naszej firmie realizujemy tego rodzaju usługi na terenie Warszawy, Poznania, Płocka, Ciechanowa czy Legionowa. Zapewniamy, że cena oferowanych przez nas badań geologicznych jest konkurencyjna.

HYDROGEOLOGIA

Zajmuje się ona badaniami wód podziemnych. Poza prawem geologicznym podlega również pod ustawę prawo wodne.

W tym zakresie wykonuje się badania, na podstawie których projektowane są m.in.: studnie, piezometry, ujęcia wód podziemnych, tamy, zapory wodne, zbiorniki retencyjne, nabrzeża, porty itp. Ponadto są to również opracowania służące regulacji gospodarki wodnej dla różnego rodzaju inwestycji, takie jak np. operaty wodnoprawne i dokumentacje hydrogeologiczne. Obejmują one nie tylko ujęcia wód podziemnych, le także otworów obserwacyjnych i monitoringowych.

W zależności od potrzeb w zakresie dokumentacji hydrogeologicznej proponujemy także pomoc w załatwieniu formalności, związanych z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych, wprowadzanie do kanalizacji szkodliwych substancji, jak również eksploatację urządzeń wodnych.

badanie gruntu - Zakroczym
badanie terenowe Mława