Badanie płytą VSS


Przed rozpoczęciem  prac związanych  z budową dowolnej inwestycji, należy sprawdzić  właściwości  gruntu – m.in. jego wytrzymałość, zagęszczenie czy nośność. Pozwalają one ustalić, czy dany projekt może być realizowany w wybranej lokalizacji.

Wśród wielu prac geologicznych, przeprowadzanych w takcie takich realizacji, wykonuje się także badanie płytą VSS. Jest ono niezbędne do tego, by sprawdzić, jakimi cechami wytrzymałościowymi i odkształceniowymi charakteryzuje się dane podłoże   gruntowe.

Otrzymane   parametry   zestawia   się   z   planowanym   obciążeniem,   związanym   z   projektowaną inwestycją.

Wykonywane przez naszą firmę badanie płytą VSS pozwala na ustalenie:

  • modułu pierwotnego odkształcenia (parametr EV1),
  • modułu wtórnego odkształcenia (EV2),
  • jak również wskaźnika odkształcenia (I0).

Jest to niezbędne badanie przy budowie dróg oraz obiektów kubaturowych.

Badania płytą VSS wykonujemy przy użyciu sprzętu spełniającego obowiązujące normy.