Rozpoznawanie złóż


Geologia złożowa obejmuje dział geologii poświęcony poszukiwaniu, badaniu i eksploatacji naturalnego nagromadzenia skał – złoża, których pozyskiwanie jest opłacalne z punktu ekonomicznego. W Polsce powszechnie eksploatowanymi surowcami są złoża piasku, pospółki i żwiru.

Chcąc podjąć eksploatację np. piasków i żwirów sporządzane są:

  • projekt robót geologicznych,
  • dokumentacja geologiczna złoża.

Opracowania te obejmują ocenę jakościową i ilościową kopaliny w celu jej eksploatacji. W zakresie opracowań wykonuje się m. in. roboty terenowe i badania laboratoryjne gruntów.  Powyższe opracowania stanowią podstawę do uzyskania koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego.

Zapytaj o ofertę na wstępne rozpoznanie złoża, w celu potwierdzenia występowania oraz jego zasięgu i głębokości.  Wykonamy wówczas wiercenia w celu określenia rodzaju kruszywa oraz sporządzimy karty wierceń (bez opracowania dokumentacji geologicznej, co znacznie zmniejszy koszty). W przypadku potwierdzenia występowania np. złoża piasku, wiercenia zostaną doprecyzowane oraz a my przeprowadzimy cały proces aż do uzyskania koncesji.