Badanie zagęszczenia gruntu


Wśród wielu usług wykonywanych w Centrum Geologii i Geotechniki, znajduje się również badanie zagęszczenia gruntu. Test ten jest niezwykle ważny, a w niektórych sytuacjach niezbędny podczas budowy wielu obiektów, zarówno budynków, jak i dróg, sieci kanalizacji, słupów itp.

Po co przeprowadza się badanie zagęszczenia gruntu

Główną informacją, uzyskiwaną wskutek przeprowadzenia wyżej wspomnianego badania jest sprawdzenie parametrów gruntów odpowiadających za jego nośność. Wyniki testu powinny być zgodne z założeniami projektowymi. Badanie to stosuje się nie tylko w przypadku duzych obiektów kubaturowych, ale także tych nieco mniejszych, często nawet przed konstruowaniem chodników czy podłoża drogowego.

Jakie są techniki badań

Postęp technologiczny sprawił, że dzisiaj możemy posługiwać się różnymi metodami badań zagęszczenia gruntu. Najczęściej jest to:

 

1. Lekka płyta dynamiczna

Jest to podstawowa metoda, która pozwala na kontrolę zagęszczenia gruntu o głębokości do 0,5 metra. Polega na opuszczaniu ciężarka wzdłuż specjalnej prowadnicy, co z kolei pozwala na obciążanie danej próbki. (więcej informacji). W przypadku głębszych gruntów kontrola przebiega stopniowo, poprzez wykopy.

 

2. Sonda DPL

Najczęściej wykorzystywana technika, bowiem zapewnia kontrolę o nieco większym zasięgu (do 6-10 metrów). Stosuje się ją w przypadku gruntów niespoistych nasypowych bądź rodzimych.

Korzyści płynące z przeprowadzenia badań

Odpowiednio przeprowadzone badanie zagęszczenia gruntu pozwala na sprawdzenie, czy dany grunt jest odpowiedni do konkretnych założeń projektowych. A to daje pewność, że z czasem grunt nie będzie się osuwał lub osiadał.

Jest to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ pozwala zaoszczędzić fundusze, które musiałbyś wydać na eliminowanie uszkodzeń (pęknięcia ścian, pęknięcia podłóg itp). Takie awarie często pojawiają się nawet po upływie kilku lat.Nasza firma przeprowadza tego typu badanie już od wielu lat, przy wykorzystywaniu profesjonalnego sprzętu. To z kolei pozwala na szybkie, a przede wszystkim dokładne pomiary. Całe nasze zaplecze sprzętowe zakupione i kalibrowane jest u cenionych Polskich producentów.

Jeśli więc szukasz rzetelnych specjalistów, którzy skontrolują grunt pod Twoją inwestycję, zgłoś się do nas!