Geotechniczne warunki posadowienia – realizacje w roku 2015

  • rozpoznanie warunków geotechnicznych na potrzeby projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Janówku Drugim, gm. Jabłonna, woj. mazowieckie, 2015
  • modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej, 2015
  • projektowana budowa kanalizacji sanitarnej ø 0,20 m i ø 0,30 m l~ 1100,00 m w ul. Estrady i drodze dojazdowej na odcinku od ul. Akcent do posesji przy ul. Estrady 94, ul. Linotypowej, ul. Groteski, ul. Akcent na odcinku od dz. nr ew. 43 do ul. Groteski oraz w drodze dojazdowej do ul. Akcent 35/37 wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w warszawie na terenie dzielnicy Bielany, Warszawa – zadanie 1, 2015
  • projektowana budowa kanalizacji sanitarnej ø 0,20 m l~ 680,00 m w ulicach: Parnas I i Parnas II i parnas III wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w warszawie na terenie dzielnicy Bielany, Warszawa – zadanie 2, 2015
  • projektowana budowa kanalizacji sanitarnej ø 0,20m l ca 400 m w ulicy Rękopis wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w warszawie na terenie Dzielnicy Bielany, Warszawa – zadanie 3, 2015
  • opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Hali Sportowej w Raszynie, IX 2015

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju