Geotechniczne warunki posadowienia – realizacje w roku 2016

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu badań gruntu na podstawie których opracowujemy Geotechniczne warunki posadowienia. Specjalistyczny sprzęt, którym dysponuje nasz geolog pozwala na przeprowadzanie wszystkich niezbędnych badań i prac. Dzięki temu w roku 2016 zrealizowaliśmy wiele tego rodzaju usług, przede wszystkim na terenie województwa mazowieckiego. Wykonywaliśmy prace między innymi w Pułtusku, Otwocku, Makowie Mazowieckim, Glinojecku, Rożanie, Mławie, Słupcy, Ostrowie Mazowieckim czy Chotomowie.

 • projektowana budowa przyłączy wod.- kan. do placu budowy przy ulicy Inspektowej w Warszawie, 2016
 • koncepcja wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budowa drogi publicznej w Otwocku małym przy ulicy Częstochowskiej, woj. mazowieckie, 2016
 • projektowana budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 46/2 z obrębu 4-14-04 przy ulicy Łomżyńskiej w Warszawie, 2016
 • przebudowa ulic na Osiedlu Bursztynowa w Makowie Mazowieckim, woj. mazowieckie, 2016
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska: projektowana modernizacja oczyszczalni ścieków w Mławie, woj. mazowieckie, 2016
 • budowa pompowni ścieków P2 przy ul. Jeziorowej w Warszawie, wraz z dwoma przewodami tłocznymi, 2016
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przygodnej i ul. Masłowieckiej oraz drogach dojazdowych do tych ulic wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych w Warszawie, na terenie Dzielnic Wawer, 2016
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorowej w Warszawie, na terenie Dzielnicy Wawer wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych oraz z odrzutami do pierwszej studni w drogach dojazdowych do tej ulicy, 2016
 • budowa przewodu wodociągowego w ul. Bachusa na odcinku od ul. Fromborskiej do ul. Żareckiej, w ul. Fromborskiej na odcinku od ul. Planetowej do ul. Bachusa; w m. St. Warszawie – Dzielnica Wawer, 2016
 • budowa przewodu wodociągowego w ul. Żareckiej i ul. Powiatowej na odcinku od ul. Bachusa do ul. Podmokłej; w m.st. Warszawie – Dzielnica Wawer, 2016
 • budowa przewodu wodociągowego w ul. Kwitnącej akacji na odcinku od ul. Izbickiej do ul. Powiatowej; w m.st. Warszawie – dzielnica Wawer, 2016
 • budowa przewodu w ul. Artystycznej na odcinku od ul. Cygańskiej do ul. Powiatowej, w m.st. Warszawie – dzielnica Wawer, 2016
 • przewodu wodociągowego w ul. Cygańskiej na odcinku od ul. Kwitnącej akacji do ul. Podmokłej oraz dn100mm lca 675m w ul. Podmokłej na odcinku od ul. Cygańskiej do ul. Powiatowej w m.st. Warszawie – Dzielnica Wawer, 2016
 • projektowana rozbudowa Szpitala w miejscowości Słupca, woj. wielkopolskie, 2016
 • zmiana sposobu użytkowania części dwóch budynków przemysłowych na handlowo-usługowy wraz z częściową przebudową w miejscowości Ostrów Mazowiecka przy ul. Lubiejewskiej 63, 2016
 • projektowana budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych parterowych oraz wewnętrznej drogi dojazdowej zlokalizowanych na działkach o nr ew. 4744; 4745 i 624/1 w Mławie, woj. mazowieckie, 2016
 • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chotomów w ciągu ulicy Marii Konopnickiej, 2016
 • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chotomów w ciągu ulicy Okólnej, 2016
 • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chotomów w ciągu ulicy Żwirki i Wigury, 2016

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju