Geotechniczne warunki posadowienia – realizacje w roku 2017

Nic tak nie świadczy o doświadczeniu firmy jakiejkolwiek branży, jak przedstawienie zakończonych sukcesem realizacji. Również i w naszym Centrum Geologii i Geotechniki staramy się przedstawiać odwiedzającym naszą stronę listę wykonanych prac w danym roku. Poniżej znajduje się wiele z wykonywanych przez nas usług, wśród których nasz geolog ustalał np. geotechniczne warunki posadowienia. Lista miejscowości, w których pracowaliśmy jest długa. Wspomnieć można chociażby o Przasnyszu, Makowie Mazowieckim, Płońsku, Dębem, Płocku czy Sikórzu.

 • Muzeum – Dom Rodziny Pileckich pry ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej, 2017
 • projektowana budowa kościoła i plebanii zlokalizowana na działce o nr ew. 304 w Płońsku, woj. mazowieckie, 2017
 • charakterystyka warunków gruntowo-wodnych pod budowę budynku biurowego i hali magazynowej w miejscowości Dębe, gm. Żelazków, 2017
 • przebudowa ulicy Zachodniej i Przemysłowej w Makowie Mazowieckim, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa ronda w km 189+850 drogi krajowej nr 60, w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na terenie miasta Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, 2017
 • przebudowa odcinka drogi krajowej nr 57 w ramach PBDK Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – etap i budowa chodnika na odcinku ii od km 169+968 do km 170+938 na terenie Miasta Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, 2017
 • rozpoznanie warunków geotechnicznych pod inwestycję zlokalizowaną na terenie kompleksu wojskowego w Przasnyszu, woj. mazowieckie, 2017
 • przebudowa przewodu wodociągowego wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Górnośląskiej dn150/dn100mm lca250m w Warszawie – Dzielnica Śródmieście, 2017
 • budowa sieci wodociągowej w ul. Pisankowej i w drodze dojazdowej do ul. Pisankowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka, 2017
 • budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z odcinakami siec od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych w ul. Babie Lato na odcinku od ul. Niepołomickiej do ul. Szymańskiego na terenie Dzielnicy Rembertów w Warszawie, 2017
 • przebudowa przewodu wodociągowego z przyłączami w ul. Kruczej na odcinku: ul. Nowogrodzka – ul. Piękna w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście, 2017
 • budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Borsuczej na odcinku od ul. Podborskiej do wysokości budynku przy ul. Łopuszańskiej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 2017
 • budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Świetlistej na odcinku od ul. Kolumba do posesji w rejonie ul. Działkowej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 2017
 • budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Tapicerskiej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Gładkiej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 2017
 • przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Targowej w rejonie ul. Kijowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Północ, 2017
 • projektowana budowa sieci wodociągowej w ulicy dojazdowej do ulicy Ruskowy Bród, Warszawa-Białołęka, 2017
 • projektowany budynek handlowo – usługowo – biurowy – Ciechanów, ul. Harcerska, 2017
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną; projektowana budowa kanalizacji sanitarnej w Sikórzu, pow. płocki, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa kanalizacji ściekowej wraz z siecią wodociągową w ulicy Cytadeli w Warszawie – Dzielnica Białołęka, 2017

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju