Nadzory geotechniczne – realizacje w roku 2017

Specjaliści naszej firmy są wszędzie tam, gdzie niezbędne jest przeprowadzenie niezbędnych kontroli i badań gruntów. Są one konieczne, aby mieć pewność, że wzniesiony na danym terenie budynek nie ulegnie osiadaniu, a co za tym idzie spękaniu i zniszczeniu.
W roku 2017 nasz geolog zajmował się przede wszystkim nadzorami nad budową i rozbudową istniejących już obiektów, takich jak: ulice, drogi, oczyszczalnie ścieków, parkingi, hale, domy, jazy mosty. Wszystkie te usługi realizowaliśmy na terenie województwa mazowieckiego – w Warszawie, Mławie, Glinojecku, Wyszkowie, Ostrołęce, Nasielsku, Baboszewie, Ujazdówku, Działdowie czy Jabłonnie.

 • badania zagęszczenia zasypek pod projektowany zbiornik retencyjny na stacji uzdatniania wody w miejscowości Baboszewo, woj. mazowieckie, 2017
 • przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie, 2017
 • przebudowa parkingów i dróg wewnętrznych w Mławie przy ul. Nowej 40, 2017
 • badania zagęszczenia zasypek zbiornika na terenie zakładu Cedrob w miejscowości Ujazdówek, pow. ciechanowski, 2017
 • przebudowa ulicy Bielińskiej w Ciechanowie, woj. mazowieckie, 2017
 • przebudowa ulicy Łukasiewicza w Ciechanowie, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 615 w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia, 2017
 • budowa ulicy Na Dołku w m. Poznań wraz z odwodnieniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej – branża drogowa, 2017
 • budowa oczyszczalni ścieków w Mławie, woj. mazowieckie, 2017
 • przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie, woj. województwo: warmińsko-mazurskie, 2017
 • przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie, woj. mazowieckie, 2017
 • przebudowa oczyszczalni ścieków w Raciążu, 2017
 • budowa kanalizacji sanitarnej w poboczu ul. Płockiej w Raciążu, 2017
 • budowa oczyszczalni ścieków w Mławie II, 2017
 • budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Małgorzackiej w Ciechanowie, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chotomowskiej i Modlińskiej w miejscowości Jabłonna, 2017

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju