Opinie geotechniczne – realizacje w roku 2017

Rok 2017 był dla nas owocny w wiele zadań i realizowanych usług na terenie województwa wielkopolskiego. Realizowaliśmy zlecenia na terenie wielu miast i powiatów w tym: Kórnik, Płock, Marki, Mława, Nowy Tomyśl, Oborniki, Wyszków, Nasielsk oraz wielu innych. Wśród najczęściej wybieranych usług naszej firmy znalazła się opinia geotechniczna, projektowanie budowy, odwierty kontrolne czy kontrola stanu gruntu przed modernizacją różnego rodzaju budynków. Zachęcamy do zapoznania się z tą długą listą, która świadczy o naszym bogatym doświadczeniu i umiejętnościach.

 • obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka od ulicy szpitalnej do węzła “Bielska” – etap I a (od ulicy Długiej do ulicy Bielskiej), woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana budowa hali z przeznaczeniem na tymczasową kaplicę kościelną na działce o nr ew. 250/2 w Płońsku, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana budowa ulicy stepowej w Nowym Gulczewie, gm. Słupno, woj. mazowieckie,
  – etap i od ul. Rogozińskiej do ul. Zagłoby
  – etap ii od ul. Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy
 • projektowany budynek mieszkalny przy ulicy Traugutta w Pułtusku, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowany budynek zlokalizowany na działce 21/1 przy ulicy Półwiejskiej w Gąsawie, 2017
 • opracowanie badań geotechnicznych wraz z badaniem podłoża określających warunki gruntowo-wodne na potrzeby przebudowy gazociągu W/C dn200 MOP 8,4mpa w ramach budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości 22,4km, 2017
 • projektowana budowa chlewni w miejscowości Nosków gm. Jaraczewo, pow. Jarociński, 2017
 • projektowane dwa budynki 4-kondygnacyjne zlokalizowane w Śremie, 2017
 • zbiornik na gnojowicę – Przywilcz dz. nr ew. 122 gm. Grudusk, woj. mazowieckie, 2017
 • rozbudowy budynku garażowego na terenie przepompowni ścieków w Kostrzynie, ul. Ignacewo, 2017
 • budowa części mieszkalnej istniejącego budynku zlokalizowanego w Śmiglu, pow. kościański, 2017
 • projektowana budowa zbiornika naziemno-podziemnego w miejscowości Stęszew, woj. wielkopolskie, 2017
 • badanie geotechniczne gruntu na potrzeby rozbudowy budynku przy ul. Strażackiej w Ciechanowie, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowany budynek mieszkalny na działce nr ew. 132 przy ulicy Traugutta w Pułtusku, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana budowa warsztatu mechanicznego wraz z częścią biurową w Krotoszynie, 2017
 • projektowana budowa hali magazynowej na działce o nr ew. 664/54 w Jarogniewicach woj. wielkopolskie, 2017
 • projekt budowlany dwóch budynków usługowych w miejscowości Marki, Al. Piłsudskiego 200, 2017
 • budowa budynków inwentarskich w Karniewie, gm. Regimin, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa hali magazynowej w miejscowości Sierakowo pow. przasnyski, na działce nr ew. 203/159, 2017
 • przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rykaczewo, gmina Ciechanów, woj. mazowieckie, 2017
 • charakterystyka warunków geotechnicznych dla zadania projektowanej rozbudowy hali w Ciechanowie, woj. mazowieckie, 2017
 • przebudowa ulicy Swojskiej w Płocku, woj. mazowieckie, 2017
 • planowana budowa domu jednorodzinnego w Poznaniu Szczepankowie, 2017
 • projektowana budowa domu jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 962 w miejscowości Wola Polska, gmina Jakubów, 2017
 • projektowana budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Radzewo, 2017
 • projektowana budowa domu jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 199/14 w m. Leszczydół Nowiny, gm. Wyszków, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska – poprawa stanu gospodarki ściekowej, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z tłocznią ścieków w ramach zadania: przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. gwardii ludowej do ul. Kostrogaj, 2017
 • projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z podziemnymi boksami garażowymi w Ciechanowie, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, 2017
 • budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w m. Rybno, powiat działdowski, 2017
 • projektowana budowa domu jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 393/29 przy ulicy Nadwarciańskiej w Poznaniu, 2017
 • budowa domu jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 27/2 w miejscowości Nużewko, gm. Ciechanów, woj. mazowieckie, 2017
 • nadbudowa istniejącego budynku o konstrukcję techniczną (szacht instalacyjny) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku, budowie infrastruktury technicznej – zbiorniki, parkingi i instalacje technologiczne (regeneracja glikolu) w Mławie, dz. nr ew. 10-1728/10, 2017
 • przebudowa i rozbudowa przedszkola nr 1 “Misia Uszatka” w Nowym Tomyślu, ul. Barteckiego, 2017
 • odwiert kontrolny dla studni chłonnej w Kaliszu, woj. wielkopolskie, 2017
 • budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE DN 110 mm w Nasielsku woj. mazowieckie, 2017
 • projekt przemieszczenia zabytku nieruchomego – drewnianego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Sienkiewicza 73c w Ciechanowie pomiędzy ul. Płocką, Sienkiewicza i Fabryczną w Ciechanowie, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa sieci wodociągowej na ul. Ostródzkiej i drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka, 2017
 • projektowana budowa hali magazynowej w miejscowości Popowo Borowe działka nr ew. 86, gm. Nasielsk, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa zbiornika p.poż. podziemnego o pojemności 100m 3 na potrzeby stacji paliw płynnych PKN Orlen s.a. w Mławie ul. Płocka, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy pocztowej w miejscowości Słupno, pow. płocki, 2017
 • budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy wiosennej w miejscowości Słupno, pow. płocki, 2017
 • rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na cmentarzu komunalnym w Płocku, 2017
 • modernizacja stacji paliw pal-gaz zlokalizowanej przy ulicy Mleczarskiej 31 w Ciechanowie, 2017
 • projektowana budowa budynku mieszkalnego w Radziewicach pow. poznański, 2017
 • modernizacja stacji paliw płynnych Shell PL/4016 ul. Obornicka 337 w Poznaniu, 2017
 • projektowana przebudowa drogi wojewódzkiej 214 na odcinku Kościerzyna-Skorzewo, woj. pomorskie, 2017
 • projektowana rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nagradowicach, gm. Kleszczewo, 2017
 • budynek usług oświaty – świetlica na terenie Szkoły Podstawowej w Olszance, gm. Wyszków, 2017
 • rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych pod projektowaną inwestycję w Warszawie przy ulicy Słupskiej w Warszawie, 2017
 • projektowana przebudowa ulicy kombatantów w Pułtusku, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana budowa gazociągu DN 350mm na odcinku pomiędzy miejscowościami Górki – Dobrzyków, 2017
 • projektowana budowa gazociągu w miejscowościach Stróżewko i Stare Boryszewo, 2017
 • projektowana przebudowa ulicy Puchatka w Pułtusku, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana stacja transformatorowa w ramach budowy przyłącza energetycznego napowietrzno-kablowego SN-15KV, Raźniewo, gm. Płońsk, 2017
 • projektowana budowa przedszkola zlokalizowana na działce nr ew. 143/4 w miejscowości Gortatowo, 2017
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Wygon w Płocku, 2017
 • budowa przewodu wodociągowego dn100mm lCA 165,0m w ul. Złotych Dębów w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka, 2017
 • budowa kanału ściekowego grawitacyjnego w projektowanej ul. KDD-9, na odcinku od ul. Gladioli do wys. skrzyżowania z ul. Aluzyjną i odcinek w ul. Aluzyjnej oraz pompowni ścieków przy ul. KDD-9 wraz z przewodami tłocznymi odprowadzającymi ścieki do istniejącego kanału ogólnospławnego w ul. trąby w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka, 2017
 • budowa przewodu wodociągowego w projektowanej ul. KDD-9, na odcinku od projektowanego przewodu wodociągowego w ul. Aluzyjnej do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym w ul. Gladioli w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka, 2017
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach dojazdowych do ul. Trakt Lubelski z podziałem na zadania, w dzielnicy Wawer, Warszawa, 2017
 • przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie zakładu północnego w Wieliszewie, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa budowę przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Widokowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany, 2017
 • budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Arkuszowej, na odcinku od końcówki przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Arkuszowej (HP43090) do hydrantu za projektowanym przyłączem wodociągowym do w/w budynku w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany, 2017
 • projektowana budowa elektrowni fotowoltaicznej Pęchcin II w Pęchcinie k. Ciechanowa, woj. mazowieckie, 2017
 • podziemna instalacja zbiornikowa gazu ziemnego w Płocku, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce nr ew. 563 obręb 0012 Ratowo, gmina Radzanów, pow. mławski, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana budowa domu jednorodzinnego obręb Gnojno, gm. Pułtusk, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana rozbudowa budynku usytuowanego na działce nr ew. 936/7 w Kórniku, 2017
 • projekt przemieszczenia zabytku nieruchomego – drewnianego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 73c w Ciechanowie pomiędzy ul. Płocką, Sienkiewicza i Fabryczną w Ciechanowie, woj. mazowieckie, 2017
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzegowo, woj. mazowieckie, 2017

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju