Oferta:

Ziemia ma najwyższą wartość – wymaga profesjonalnych usług i szczególnej ochrony”.

Ewelina i Tomasz Skrzypczyńscy

( w przyszłości tu będzie nasza wspólna fotka)

Firma

CGG (tu może być logo z CGG)

proponuje na konkurencyjnych warunkach finansowych, kompleksowe, profesjonalne usługi geologiczno – geotechniczne, uwzględniające ochronę środowiska.

Nasze credo:

Zaufanie – podstawą współpracy w trosce o nas samych i następne pokolenia”

Państwo dokonali pokoleniowej inwestycji – My tworzymy z nazwiska firmowy znak jakości

Pozostajemy do stałego kontaktu w trakcie usługi i jesteśmy partnerem doradczym na długie lata. Istniejemy po to by spełniać Państwa oczekiwania i wspierać na każdym poziomie.

Dojeżdżamy do każdego miejsca w Polsce, zaspakajamy wszystkie potrzeby z gwarancją najwyższej jakości, która procentuje w pokoleniach.

Wśród wielu usług, proponujemy między innymi:

Badania gruntu pod budowę domów jednorodzinnych (odnośnik-link do zakładki „badania pod domy”)

Badania terenowe Geotechnika i geologia:

– wiercenia małośrednicowe do głębokości 50m

– sondowania dynamiczne DPL, DPM, DPH, DPSH

– sondowania statyczne CPT, CPTU, SCPTU

– badania dylatometryczne DMT

– szurfy, odkrywki fundamentowe

– przewierty konstrukcji drogowych i posadzek w raz z poborem rdzeni do badań

-usługi geodezyjne

fotolia – wiertnica 66930750 lub (wiertnica w ruchu) 41782570 9 lub 74253347 lub 75190633

oraz ewent. 2199602 lub 2199600.

Badania geofizyczne:

– sondowania georadarowe (georadar VIY3-125i GPR)

– sondowania elektrooporowe

– badania rezystywności gruntu

tu nasze zdjęcie – podpisane jako „georadar „

Badania nadzorowe/odbiorowe:

– wiercenia ręczne

– badania zagęszczenia sondą dynamiczną

– badania zagęszczenia i nośności płytą dynamiczną

– badania nośności i zagęszczenia płytą statyczną VSS

– badania zagęszczenia metodą Proctora

– analizy laboratoryjne gruntów, zasypek inżynierskich, betonów, asfaltów

– kontrola wymian gruntowych

– kontrola podczas wzmocnień podłoża

fotolia 88972636 i/lub 70482874-drugie zdjęcie jest dla nas ważniejsze

Badania laboratoryjne:

– badania właściwości fizyko-mechanicznych gruntów (analiza sitowa, analiza areometryczna, zawartość części organicznych)

– analizy chemiczne próbek wody i gruntu

– badania wytrzymałościowe betonów i asfaltów

fotolia 71209696 lub 17011193

Dokumentowanie i projektowanie:

– geotechniczne warunki posadowienia – Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny (tu odnośnik do DZIAŁY – tabela z rodzajami dokumentacji )

– dokumentacje geologiczne (hydrogeologiczne, geol-inż., inne)

– ekspertyzy dot. ochrony środowiska (ceny stanu środowiska, raporty początkowe, raporty o oddziaływaniu na środowisko)

– geotechniczne raporty , ekspertyzy sprawozdania

– projekty wzmocnienia podłoża

– projekty posadowienia

– konsulting i doradztwo w sprawie realizacji badań geotechnicznych i projektowania posadowień

Nawiąż kontakt telefonicznie, drogą e-mailową lub poprzez formularz zgłoszeniowy, również w przypadku kiedy poszukujesz usługi jaka nie została ujęta.

Skontaktujemy się dokładając starań, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązania dla najtrudniejszych zleceń! Takowe są dla nas inspirującym wyzwaniem i poprzez rozwiązanie wielu z nich, zapracowaliśmy na zaufanie.

tu tez zdjęcie naszej dokumentacji i profilu (wybrać dowolne z folderu rar „foto naszej dokumentacji”, niektóre pewnie będzie trzeba nieco „podrasować” , czyli zamazać lub zrobić niewyraźny podpis Marcina Napierały, zamazać tło) – byle nie za dużo – coś co wpada w oko